Belarto.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies bij het aanbieden van haar diensten. Bekijk ons cookiebeleid
Akkoord en doorgaan
Belarto.nl

Algemene voorwaarden

Belarto.nl (Belarto B.V.)

Voorwaarden website
Belarto B.V. ("Belarto") heeft ten allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van deze site te wijzigen.

Algemene voorwaarden
Van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden, die de door de gebruiker van deze site gekozen wederverkoper hanteert, zodra aldaar de bestelling wordt geplaatst. Aan het bestellen van voorbeeldkaarten via deze site kan geen enkel recht worden ontleend. Belarto en haar moeder, zuster en/of dochterbedrijven kunnen en zullen de door u vertrekte naam en adresgegevens voor commerciele doeleinden inzetten. 

Klachten
Voor klachten over de website;
Correspondentieadres: Belarto B.V., Cobaltstraat 36, 2718RN, Zoetermeer
Mail: info@belarto.nl

Voor klachten met betrekking tot uw bestelling verwijzen wij u naar het betreffende verkooppunt waarmee u de overeenkomst bent aangegaan.

Prijzen
Belarto kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten van een verkooppunt. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kopiëren
Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De vervaardiger en/of gebruiker verbeurt jegens Belarto voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van €5.000,-.